Raziskave

Raziskave v projektu

Projektno delo v parku Škocjanske jame je bilo usmerjeno predvsem na monitoring. Izveden je bil monitoring ptic v ožjem zavarovanem območju, ocena stanja flore glacialnih reliktov in termofilnih vrst, spremljalo pa se je tudi posebnosti določenih vrst kraškega podzemlja.

V okviru tretjega delovnega sklopa je bil pripravljen načrt energetske učinkovitosti. V ta namen je bila izdelana analiza energetske porabe uprave parka s turistično infrastrukturo, na podlagi te pa načrt zmanjševanja rabe energije, še posebej elektrike v jami.

Zbrali smo že obstoječe podatke in informacije o gibanjih tokov obiskovalcev in jih skušali povezati s podnebnimi spremembami.  S pomočjo projektnih sredstev smo zato nabavili in postavili števce obiskovalcev na učni poti ter v vasi Škocjan. Prvi rezultati so zelo vzpodbudni in pomagajo tudi pri ostali organizaciji obiska PŠJ.

V okviru projekta CLIMAPARKS je Park Škocjanske jame še naprej krepil vez s šolami, ki so vključene v mrežo šol parka. V ta namen so bila organizirana tri strokovna predavanja o klimatskih spremembah, šole pa so prejele instrumente za opazovanje vremenskih pojavov. Učenci dnevno spremljajo vreme in podatke opazovanja vključujejo na spletno stran: http://www.biodiverziteta-bok.si/ .  Učence, ki so sodelovali v projektu smo peljali na dve ekskurziji – v Triglavski narodni park in park delte reke Pad v Italiji in na jim na ta način pobližje pokazali lokaciji dveh partnerjev v projektu.

Nadgradnja GIS sistema - izvedba digitalizacije zemljevidov Škocjanskih jam

Izvajalec naloge: Inštitut za raziskovanje krasa, IZRK ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna

V skladu z upravljavskimi cilji PŠJ s ciljem »Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta« za potrebe upravljanja z jamo je bila narejena digitalizacija zemljevidov 1:500. Osnovni cilji naloge so bili:

•             Digitalizirati karte 1:500 Škocjanskih jam – 16 listov A1 formata; našteli smo 28 plasti podatkov;

(stare poti, nove poti, opuščene poti, stopnice, mostovi, vodna telesa, strukture), transekti profilov, presek, itd...

•             Dobiti uporabne podatke za GIS PŠJ o jamskem sistemu za osnovne naloge upravljavca (kartiranja, podlaga za načrte; arhiv podatkov).

Output format datoteke je DWG, za potrebe dela se lahko uporablja tudi v CDR datoteke.


Digitalizacija jam
Digitalizacija jam
Nadgradnja GIS sistema
Nadgradnja GIS sistema
Ostanite obveščeni
Če želite prejemati obvestila tudi po elektronski pošti, izberite željeno vrsto obvestil in vpišite svoj e-mail naslov.
obvestila za partnerje
novosti in zanimivosti
Spletna anketa
Katera od spodnjih izjav je najbližje vašemu pogledu na globalno segrevanje ozračja?
je dokazano dejstvo, ki je predvsem rezultat emisij iz prometa in industrije
je predvsem rezultat naravnih sprememb, ki nimajo nič v povezavi z emisijami
je teorija, ki še ni dokazana v celoti
Pilcom web design