Splošne informacije

 

O projektu

 

V projektu Climaparks sodeluje devet partnerjev — 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park.

Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena bo dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki.
Slovenski in italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti bodo tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja zavarovanih območij.

V slovensko-italijanskem sodelovanju so zastopane primorska (Evernojadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Trajanje projekta: maj 2010 — oktober 2013

Vrednost projekta: 3.239.513,01 EUR      

Ostanite obveščeni
Če želite prejemati obvestila tudi po elektronski pošti, izberite željeno vrsto obvestil in vpišite svoj e-mail naslov.
obvestila za partnerje
novosti in zanimivosti
Spletna anketa
Katera od spodnjih izjav je najbližje vašemu pogledu na globalno segrevanje ozračja?
je dokazano dejstvo, ki je predvsem rezultat emisij iz prometa in industrije
je predvsem rezultat naravnih sprememb, ki nimajo nič v povezavi z emisijami
je teorija, ki še ni dokazana v celoti
Pilcom web design