Predstavitev projekta

CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje z zavarovanimi območji

Predstavitev

V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev – 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena bo dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti bodo tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja varovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so zastopane primorska (severnojadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

Predvidene aktivnosti

Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih nalog bo pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo.

Monitoring in analize: z vzpostavitvijo skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke bo mogoče spremljati prek spleta, si v parkih obetajo predvsem dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te bo prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi. Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse bodo parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način bodo razvijali okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane javnosti. Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki bodo obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene bodo informativne in izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki bodo pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili bodo aktivnosti znotraj parkov – predvsem tiste, ki so namenjene ozaveščanju obiskovalcev.

Predvideni rezultati

  • Vzpostavljena ali poglobljena trajna partnerstva med parki v Italiji in Sloveniji.
  • Vzpostavljeni dolgoročni in primerljivi sistemi monitoringa podnebnih sprememb, biodiverzitete in tokov obiskovalcev parkov.
  • Vzpostavljena mreža informacijskih točk s projektnimi vsebinami.
  • Vzpostavljen in nadgrajene izobraževalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti in okoljskih tematikah nasploh.
  • Izvedeni pilotni projekti s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, ki bodo kot primeri dobre prakse dostopni zainteresirani javnosti. Izvedene komunikacijske aktivnosti: dve konferenci, strokovna in poljudna publikacija, spletne strani, objave v medijih idr.

Trajanje projekta:

Maj 2010 - oktober 2013

Ostanite obveščeni
Če želite prejemati obvestila tudi po elektronski pošti, izberite željeno vrsto obvestil in vpišite svoj e-mail naslov.
obvestila za partnerje
novosti in zanimivosti
Spletna anketa
Katera od spodnjih izjav je najbližje vašemu pogledu na globalno segrevanje ozračja?
je dokazano dejstvo, ki je predvsem rezultat emisij iz prometa in industrije
je predvsem rezultat naravnih sprememb, ki nimajo nič v povezavi z emisijami
je teorija, ki še ni dokazana v celoti
Pilcom web design