Načrt za ureditev parkirnih prostorov na kraškem površju

Datum: 26.11.2013    |    Avtor: Zega Sidonija

V skladu z upravljavskimi cilji PŠJ s ciljem »Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o parku«, je bila v okviru projekta CLIMAPARKS CB005, v delovnem sklopu 4 »Trajnostno obiskovanje: mreža informacijskih centrov« izdelan geodetski posnetek parcel, kjer se nahajajo parkirni prostori, ter smernice za ureditev parkirnih prostorov v zavarovanem območju narave. Predstavljeni so standardi za ureditev parkirišč, ter dve varianti izvedbe. Celotno poročilo je na voljo v podmeniju "Trajnostna raba energije".

Načrt za ureditev parkirišč v Parku Škocjanske jame
Načrt za ureditev parkirišč v Parku Škocjanske jame
Ostanite obveščeni
Če želite prejemati obvestila tudi po elektronski pošti, izberite željeno vrsto obvestil in vpišite svoj e-mail naslov.
obvestila za partnerje
novosti in zanimivosti
Spletna anketa
Katera od spodnjih izjav je najbližje vašemu pogledu na globalno segrevanje ozračja?
je dokazano dejstvo, ki je predvsem rezultat emisij iz prometa in industrije
je predvsem rezultat naravnih sprememb, ki nimajo nič v povezavi z emisijami
je teorija, ki še ni dokazana v celoti
Pilcom web design